Tenaga Pengajar

Prof. Dr. Dra. Roswita Lumban Tobing, M.Hum.
Expertise: Linguistics, FLE

 

Dr. Drs. Dwiyanto Djoko Pranowo, M.Pd.
Expertise: Educational Research and Evaluation 

 


Dr. Tri Kusnawati, S.Pd., M.Hum.
Expertise: Applied Linguistics

 

Dr. Yeni Artanti, S.Pd., M.Hum.
Expertise: Literature Teaching

 

Drs. Rohali, M.Hum.
Expertise: French Linguistics

 

Dra. Siti Perdi Rahayu, M.Hum.
Expertise: French Linguistics

 

Dra. Siti Sumiyati, M.Pd.
Expertise: FLE

 


Dra. Norberta Nastiti Utami M.Hum.
Expertise: French Linguistics

 

Herman, S.Pd., M.Pd.
Expertise: FLE

 

Nuning Catur Sri Wilujeng, S.Pd., M.A.
Expertise: Language Teaching

 


Desi Rahmawati, S.Pd., M.Pd.
Expertise: Language Teaching

 

Dott. Andi Mustofa, S.Pd., M.A.
Expertise: French Literature